News - Events

Συναντήσεις εταίρων και επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος

27 September 2021

Η τελική συνάντηση της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος "Διατήρηση της αμπελιτσιάς στην Κρήτη" πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 στο ΜΑΙΧ παράλληλα με την "3η Εβδομάδα για τη Διατήρηση Μεσογειακών Φυτών" (http://www.medplantsweek.uicnmed.org/public_html/medplantsweek/en/3rd-mpcw/about-3rd-mpcv/).

Επίσης, στα πλαίσια του συνεδρίου "3η Εβδομάδα για τη Διατήρηση Μεσογειακών Φυτών" στο ΜΑΙΧ, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβίου 2021 στις 5.30-7.30 μμ πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση (workshop) με τίτλο "Zelkova abelicea project – final project workshop: “Guidelines and Recommendations for the Long-term Conservation of Z. abelicea in Crete”, για να συζητηθούν προτάσεις για την προστασία της αμπελιτσιάς με την επιστημονική επιτροπή του προγράμματος και τους συμμετέχοντες του συνεδρίου, ειδικούς στη διατήρηση Μεσογειακών φυτών.

All news