Ενημερωτικό υλικό

 

                                

Αφίσα του προγράμματος                     Φυλλάδιο του προγράμματος (σελίδα 1, σελίδα 2)     

                       

Η εντομοπανίδα της αμπελιτσιάς (Zelkova abelicea)                          T-shirt

 

Βίντεο για την αμπελιτσιά